Tazminat Hukuku

Tazminat Davası, hukuka aykırı bir eylem neticesinde meydana gelen zararların karşılanması amacıyla, maddi ve manevi şekillerde, mahkemeler yolu ile zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Tazminat davası maddi ve manevi olarak açılabilir. Maddi ve Manevi tazminat davaları beraber açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Bir hukuka aykırılığın kişinin malvarlığında eksilmeye neden olduğu durumlarda maddi tazminat davası açılır. Maddi tazminat davalarında zarar genellikle bilirkişiler tarafından teknik araçlar ile ölçülebilir niteliktedir. Hukuka aykırılığın kişide yıpranma, sıkıntı, üzüntü ve ruhunda acıya sebep olduğu durumlarda ise manevi tazminat davası açılır. Manevi tazminat taleplerinde kişinin manevi nitelikteki zararı teknik araçlar ile ölçülebilir değildir.

Alanında uzman avukat Yılmaz Demirtaş tarafından tazminat hukuku uyuşmazlıklarında hem danışmanlık hizmeti verilmekte hem de dava vekilliği yapılmaktadır.

Adres: Kartaltepe Mahallesi Limonçiçeği Sok. No:21(Karagöz, D:Apt.) D:9, 34145 Bakırköy/İstanbul

Telefon: 0212 571 59 61

Mail: bilgi@yilmazdemirtas.av.tr

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat Davası, hukuka aykırı bir eylem neticesinde meydana gelen zararların karşılanması amacıyla, maddi ve manevi şekillerde, mahkemeler yolu ile zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Tazminat davası maddi ve manevi olarak açılabilir. Maddi ve Manevi tazminat davaları beraber açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Bir hukuka aykırılığın kişinin malvarlığında eksilmeye neden olduğu durumlarda maddi tazminat davası açılır. Maddi tazminat davalarında zarar genellikle bilirkişiler tarafından teknik araçlar ile ölçülebilir niteliktedir. Hukuka aykırılığın kişide yıpranma, sıkıntı, üzüntü ve ruhunda acıya sebep olduğu durumlarda ise manevi tazminat davası açılır. Manevi tazminat taleplerinde kişinin manevi nitelikteki zararı teknik araçlar ile ölçülebilir değildir.

Alanında uzman avukat Yılmaz Demirtaş tarafından tazminat hukuku uyuşmazlıklarında hem danışmanlık hizmeti verilmekte hem de dava vekilliği yapılmaktadır.

Tazminatın tarafları gerçek kişiler ve tüzel kişiler olabilmektedir. Tüzel kişilerden manevi tazminat talep edilemez. Tazminat davasında talep edilen paradır.

Tazminat davalarında sorumluluk Türk Borçlar Kanun’u hükümlerine göre belirlenmektedir. Türk Borçlar Kanun’unda kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk detayları belirlenmiştir. Zarar gören kişi, kusur sorumluluğunun söz konusu olduğu uyuşmazlıklarda zarar verenin kusurunu ispat ile yükümlüdür.

Tazminat davalarında, hukuka aykırılığın niteliğine göre davaya konu edilecek tazminat talep miktarları farklılık göstermektedir. Tazminat hesaplama konusunda deneyimli bir Bakırköy tazminat avukatı ile çalışmak tazminat süreçlerinizin hak kaybına uğramadan sonuçlanmasını sağlar.

Tazminat davalarında meydana gelen zararın ne olduğu, maddi ve manevi karşılıkları, hangi zararların talep edilebileceği, tazminat hesaplama ölçütlerinin nasıl kullanılacağı, bilirkişi rapor yorum ve süreçleri, kusur tespitinin doğru oranlar ile yapılması, zamanaşımı sürelerine riayet edilmesi konuları önem arz etmektedir. Uzman bir Bakırköy tazminat avukatı ile çalışmak bu önemli konularda telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmektedir.

Yılmaz Demirtaş, avukat kimliğinin yanında arabulucu unvanı ile tazminat davalarınız için çözümler bulma konusunda profesyonel Bakırköy Tazminat avukatıdır. Yılmaz Demirtaş, aile hukuku alanında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Yüksek Lisans düzeyindeki akademik yaşamında boşanma davalarında mal paylaşımları ve eşin tazminat hakları konularında çalışmalar yapmıştır.

Tazminat hukuku alanında hukuki destek, arabuluculuk ve avukatlık hizmetleri Yılmaz Demirtaş tarafından sağlanmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat konularında borçlar kanunun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Hâkim, tazminat davalarında karar verirken objektif ölçütleri kullanarak karar vermektedir. Tazminat davalarında belirlenen tazminat miktarı tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak kararlaştırılır. Tazminat davaları, sebepsiz zenginleşme vasıtası olamaz, tazminat davalarında aşırılığa gidilemez. Ülkemizde tazminat davalarında denkleştirici tazminat hükümleri esas alınmaktadır, zararın karşılanması yeterlidir.

Herhangi bir ihtisas mahkemesinin alanına girmeyen tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Tazminat davalarında dava masrafları ve avukat vekalet ücreti tazminat talep miktarı üzerinden nispi olarak belirlenir.

Bakırköy Tazminat Avukatı

Avukat Yılmaz Demirtaş, tazminat davalarında müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Maddi ve Manevi tazminat konularında, aşağıdaki alanlarda Yılmaz Demirtaş dan hukuki danışmanlık almak için iletişim bölümünden büromuza ulaşabilirsiniz.

 • İş Yerindeki Kazalar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Suç İşlenmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Malpraktis Davaları
 • Boşanma Davası Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Basında Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Marka ve Patent Haklarının İhlali Nedeniyle Maddi ve
 • Manevi Tazminat Davası
 • İdari Hizmetin Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Bakırköy Tazminat Avukatları Kimlerdir

Bakırköy Tazminat avukatları, İstanbul barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar Tazminat hukuku davaları olan avukatlardır.

Bakırköy En İyi Tazminat Avukatı Nasıl Bulunur ??

Bakırköy En iyi Tazminat avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Tazminat davasında avukat ne kadar alır?

Tazminat davalarında avukata vekalet veren kişi avukat ücreti ödemekle yükümlüdür. Ayrıca davanın kazanılması durumunda tazminat tutarının ortalama %15′ i gibi bir miktar avukat tarafından istenebilir.

Bir tazminat davası ne kadar sürer?

Tazminat davaları davaya göre değişmekle birlikte ortalama 1,5 – 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

Yılmaz Hukuk Danışmanlık

Yetenekli profesyonel ekibimizle etik, güvenilir ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

Tazminat Hukuku

Tüketici Hukuku

İş Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hızlı İletişim

Kartaltepe Mahallesi Limonçiçeği Sok. No:21(Karagöz Apt.) D:9, 34145 Bakırköy/İstanbul

bilgi@yimazdemirtas.av.tr

0212 571 59 61