İşe Giriş Bildirgesi Olan Kişilerin Erken Emekli Olma Hakları Ve Şartları

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası

Ülkemizde birçok kişi eski tarihlerde işe giriş bildirgesi olmasına ve fiili çalışması olmasına rağmen SGK kayıtlarında çalıştıkları bu döneme ait günler gözükmediğinden veya o dönemde primleri yatırılmadığından geç emekli olup mağdur olmaktadırlar. 

Bu yazımız işe giriş bildirgesi olmasına rağmen kurumdan veya işverenden kaynaklı nedenlerle bu döneme ilişkin (işe giriş bildirgesi ve devamında olan çalışma süreleri)resmiyette sigortalı sayılmayan kişileri ilgilendirmektedir. 

İşe giriş bildirgesi olup işe giriş bildirgesindeki tarihi sigorta başlangıç tarihi olarak tespit ettirmenin bazı şartları bulunmaktadır. 

• Öncelikle işe giriş bildirgesinin işveren tarafından kuruma verilmiş olması gerekmektedir. Hak talep etmeniz için öncelikle işe giriş bildirgeniz mevcut olmalıdır.

• İkinci durum ise konunun özü olan işe giriş bildirgesinde yazılan tarihin SGK kayıtlarında sigortalı gün olarak kabul edilmemiş olmasıdır. 

• Üçüncü durum işe giriş bildirgesinde yazan tarihte fiili çalışmanın olduğunun delillerle ispatlanmasıdır. 

Yargıtay kararlarında bu husus şu şekilde yer almaktadır: sigortalılığın tespitinde, yöntemince düzenlenerek yasal hak düşürücü süre içerisinde Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgesi, ilgilinin işe alındığını gösteren yazılı delil niteliğinde ise de sigortalılığın kabulü açısından tek başına yeterli kabul edilemez ve bu kapsamda çalışma olgusunun da inandırıcı ve yeterli delillerle ispatlanması gerekmektedir

İşe giriş bildirgesi olup diğer şartları sağlayan kişiler, işe giriş  bildirgesindeki tarihi sigorta başlangıç tarihi olarak tespit ettirmek için dava açabilirler. Bu davaya uygulamada 1 günlük hizmet sigorta) tespiti davası denmektedir.

1 Günlük Hizmet Tespit Davasının yasal dayanağını 5510 sayılı Kanunun geçici 7.maddesi yollamasıyla uygulanan mülga 506 sayılı Kanunun 79/10 ve 108. maddeleri oluşturmaktadır.

Kısaca bu davaya ilişkin birtakım bilgiler aktaracağız.

DAVACI

İşe giriş bildirgesi olan ve bu dönemde fiili çalışması olan işçidir. 

DAVALI

Bu davada tek davalı SGK’dır. İşverenin davalı olarak gösterilmesine gerek yoktur.

GÖREVLİ MAHKEME

Görevli Mahkeme İş Mahkemesi’dir.

YETKİLİ MAHKEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şubesinin bulunduğu yer veya Sosyal Güvenlik Kurumu merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde dava açılabilir.

SÜRE

1 günlük hizmet tespiti davalarında hak düşürücü süre ve zamanaşımı bulunmamaktadır.

Bu yazıda aktarılan hususlar sadece bilgilendirme amaçlı olup, detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Bu konuya ilişkin bir avukattan süreçle ilgili detaylı bilgi alınmasını ve dava açılacak ise davanın bir avukatla takip edilmesini tavsiye ederiz.  

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Yılmaz Demirtaş’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır

Yorum yapın

Hızlı İletişim

Adres:

Kartaltepe Mahallesi Limonçiçeği Sok. No:21(Karagöz, D:Apt.) D:9, 34145 Bakırköy/İstanbul

E-Mail:

bilgi@yilmazdemirtas.av.tr

Telefon:

0212 571 59 61

Yılmaz Hukuk Danışmanlık

Yetenekli profesyonel ekibimizle etik, güvenilir ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

Tazminat Hukuku

Tüketici Hukuku

İş Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hızlı İletişim

Kartaltepe Mahallesi Limonçiçeği Sok. No:21(Karagöz Apt.) D:9, 34145 Bakırköy/İstanbul

bilgi@yimazdemirtas.av.tr

0212 571 59 61